Мелодия септември

• Melody септември

Шумолене под краката на първия паднал листа, сутрин и вечер хладно, улица, пълна със златни лъчи на слънцето, летящи паяжини ... Септември - време, когато лятото не е да отида, но усеща ясно господство есента. В продължение на векове, художници и поети пеят на този период на уникална красота, наситеността на цветовете и известна тъга, свързана с изходящ топлината и зимата наближава. Е, тогава, в естеството на програмата му, която той винаги трябва да бъде, и ние можем да се насладите само своите подаръци.

Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември Мелодия септември