Мястото на срещата на две реки с различни цветове на вода

• Мястото на срещата на две реки с различен цвят на вода

В швейцарския град Женева в околностите на Zhonkson там е невероятно място, където се сливат река Рона и Arve.

Мястото на срещата на две реки с различни цветове на вода

Уникалността на това място е, че водата от двете реки имат напълно различен цвят: Рона, която води началото си по склоновете на планинския масив Аар-Gottardi и изтича от Женевското езеро - тюркоаз и Arve, която има своя източник в Graian Алпи - и сиво мътен защото бързо разбира повдига от дъното и мръсотия ил на

Мястото на срещата на две реки с различни цветове на вода

Когато има тези реки е изненадващо добро. Тук можете да видите ясна линия, разделяща води, които все още се смесват с няколко метра.

Мястото на срещата на две реки с различни цветове на вода Мястото на срещата на две реки с различни цветове на вода Мястото на срещата на две реки с различни цветове на вода Мястото на срещата на две реки с различни цветове на вода Мястото на срещата на две реки с различни цветове на вода Мястото на срещата на две реки с различни цветове на вода Мястото на срещата на две реки с различни цветове на вода Мястото на срещата на две реки с различни цветове на вода Мястото на срещата на две реки с различни цветове на вода

Коментари (1)